Професия Health Coach, или какво означава да живеем пълноценно, за да подобрим своята физическа форма и да разрешим здравословни проблеми на различни нива?

Health Coach – новото измерение в сферата на здравеопазването? През последните години все по-често чуваме определенията “холистичен”, “коуч”, все повече и повече хора започват да се интересуват и работят върху своето лично и професионално израстване, една нова вълна от съзнание се оформя, набирайки все повече скорост по пътя. Какво всъщност означава Health Coach, или Здравен…